Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Dobry Start Drogą do Kariery

W ramach projektu „Dobry Start Drogą do Kariery” odbyły się szkolenia z matematyki dla uczniów klas maturalnych oraz konkurs pod hasłem „Matematyka moim hobby” . W konkursie tym i w szkoleniach uczestniczyło 68 uczniów.