Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

„Między nami sąsiadami”

Od września młodzież realizuje projekt pt.: „Między nami sąsiadami”. Celem tego zadania jest budowanie pozytywnych relacji ze społecznościami mniejszościowymi, kształtowanie tolerancji i zrozumienia dla innych tradycji, wyznań. Wiemy, że Polska nie jest krajem jednolitym narodowościowo, stąd nasze zainteresowanie. Nawiązaliśmy współpracę z Gminą Żydowską i Gminą Muzułmańską w Gdańsku oraz z Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym.

 

Uczestnicy projektu poznawali dorobek kulturowy, obyczaje oraz tradycyjne potrawy przede wszystkim mniejszości żydowskiej i tatarskiej – poprzez samodzielne gromadzenie informacji. Poza tym, młodzież brała udział w spotkaniach z przedstawicielami mniejszości narodowych, w czasie których, przede wszystkim miała możliwość przyswoić sobie zasady wyznaniowe.

Przewodnikami po dorobku kulturowym i zasadach religijnych byli: z Gminy Żydowskiej – p. Michał Rucki; z Gminy Muzułmańskiej – panie Tamara Szabanowicz i Fatima Szabanowicz; z Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – ksiądz Dariusz Jóźwik. Serdecznie dziękujemy za współpracę.

{gallery}koscioly{/gallery}