Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Miesiąc Przedsiębiorczości w ZSZiO

Szkoła na Wzgórzu po raz kolejny realizuje projekt Miesiąc Przedsiębiorczości współfinansowany przez Narodowy Bank Polski oraz lokalnych przedsiębiorców. W tym roku projekt trwa od 10 listopada do 12 grudnia 2014.

Celem projektu jest umacnianie w uczniach postaw przedsiębiorczych, zapoznanie ich z środowiskiem lokalnego biznesu, poznanie rodzimego rynku pracy a także przygotowanie uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły.

W ramach projektu odbędzie się szereg szkoleń zwiększających wiedzę i kompetencje uczniów. Zostaną oni zapoznani z prawami konsumenta, poznają funkcjonowanie kont studenckich i kredytów studenckich, funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych, system podatkowy w Polsce oraz podatek VAT w przedsiębiorstwach. Będą mieli także możliwość dowiedzenia się jak rozpocząć działalność gospodarczą, jak rozliczać podatek dochodowy czy też jak działa reklama w praktyce. Nie zabraknie także szkoleń łączących wiedzę szkolną z praktyczną, np. „Język angielski w pracy” czy też „Finanse w matematyce”. Szkolenia są prowadzone przez nauczycieli, a także przez przedsiębiorców i praktyków. Młodzież zostanie także przygotowana do wzięcia udziału w rozmowach kwalifikacyjnych po czym będą mogli sprawdzić się w praktyce i wziąć udział w symulacyjnych rozmowach kwalifikacyjnych prowadzonych przez właścicieli firm lub osoby zajmujące się kadrami.

Do poszerzania swojej wiedzy zachęcają także konkursy: „Przedsiębiorstwa Powiatu kartuskiego” oraz „Gospodarka powiatu Kartuskiego” – mające na celu zwiększyć wiedzę uczniów o gospodarce naszego rejonu. Odbędą się także konkursy „Finanse w matematyce”, „Języka angielski w pracy”, a także „Redagowanie pism służbowych w języku obcym”. Dla uczniów kreatywnych przeznaczony jest konkurs „Złotówka na start” w którym uczniowie prezentują swój pomysł na biznes.

Uczniowie będą także mieli okazję poznać absolwentów naszej szkoły którzy odnieśli sukcesy w różnych dziedzinach w trakcie Dnia Kariery.