Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Obóz matematyczno-językowy w ramach projektu „Dobry Start Drogą do Kariery – edycja III”

W dniach  11-12.10.2016 r. uczniowie naszej szkoły z klas I LOc  oraz z II LO c  pod opieką pani T. Riegel, p. E. Furman oraz p. A. Ulenberga uczestniczyli w Obozie naukowym z matematyki i języka angielskiego. W czasie obozu odbywały się zajęcia z matematyki oraz j. angielskiego, gdzie młodzież pod opieką trenerów łączyła naukę z rozrywką.

Zajęcia odbywały się w grupach na terenie Dworku na Błotach w Załakowie. Głównym celem było powtórzenie zdobytej wiedzy w szkole, rozwijanie zainteresowań uczniów, motywowanie ich do nauki, wskazanie praktycznego zastosowania matematyki. Po zajęciach odbył się konkurs, zabawa w podchody, która zawierała również zadania matematyczne oraz z j. anielskiego. Dodatkowo oprócz zajęć merytorycznych odbywały się zajęcia integracyjne oraz ognisko.