Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Wycieczka edukacyjna do Centrum Pieniądza w Warszawie

W dniu 25 stycznia w ramach projektu Miesiąca Przedsiębiorczości klasy II TE, II TH i III TH pod opieką pań Marii Dymek, Darii Klaman i Renaty Rybakowskiej odwiedziły Warszawę.

Pierwsze kroki po przyjeździe do stolicy skierowaliśmy do Centrum Pieniądza, którego celem było zrozumienie podstawowych zagadnień dotyczących procesów ekonomicznych oraz historii i form pieniądza. Duże wrażenie na młodzieży zrobiło także zwiedzanie Stadionu Narodowego, gdzie pod przewodnictwem pana Ernesta mogliśmy zobaczyć stadion od kulis.

Dla opiekunów i młodzieży była to niesamowita podróż w czasie przez historię pieniądza, bankowości, giełdy – cały świat finansów………