Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Zarząd

Prezes

Teresa Riegel
tel. 608 651 230
e-mail: terrie28@wp.pl

Wiceprezes

Małgorzata Klasa

 

Sekretarz

Joanna Stencel

 

Skarbnik

Marlena Meisner-Kwiatkowska

 

Członek zarządu

Iwona Cyrocka